#oplunghuawei

ỐP LƯNG NÚI FUJI •Price 70.000 •DÀNH CHO CÁC LOẠI IPHONE: -->> IPHONE 6/6S - IPHONE 6/6S PLUS - IPHONE 7/8 - IPHONE 7/8 PLUS - IPHONE X/XS - IPHONE XSMAX - IPHONE 11 - IPHONE 11 PRO MAX _________ •Hàng order 4-5 ngày, chốt order thứ 5-chủ nhật hàng tuần •Vui lòng không huỷ hàng ạ •Mua 4 tặng 1 •Mua 1 ốp cũng được quà ❤️❤️ #ốp #ốpiphone #case #caseiphone #opdienthoai #oplungdienthoai #oplung #opiphone5 #opiphone6 #oplungiphone #oplungsamsung #oplungoppo #ốpiphone #phukieniphone #phụkiệniphone #ốpiphone6plus #opiphone #opiphone6plus #oplung #oplunghuawei #oplungxiaomi #ốplưngvivo #hưaeicases.


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

« 𝑭𝒐𝒓 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒈𝒓𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒔𝒊𝒙𝒕𝒚 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒔 𝒐𝒇 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 » 👉🏻 Follow shop: @laslas.case ————————— 🌿 Price: 120.000 VND 🌿 Dòng máy: Iphone | Samsung | Oppo/Realme | Huawei | Redmi | Vivo | Nokia | Vsmart | Asus | LG | HTC | Sony | Meizu | Lenovo 🌿 Thiết kế viền chống sốc, xung quanh viền nhô cao giúp bảo vệ Camera hoàn hảo 🌿 Hình in sắc nét, bo khít máy ————————— 🍀 Direct or comment để order 🛸 Ship COD toàn quốc 🛍 Freeship bill >300.000 VND #ốplưng #oplung #casedienthoai #ốplưngiphone #oplungiphone #ốplưngsamsung #oplungsamsung #oplungoppo #ốplưngoppo #ốplưnghuawei #oplunghuawei #oplungxiaomi #ốplưngxiaomi #ốplưngvivo #oplungvivo #oplungrealme #oplunglg #oplunggiare #laslascase


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

« 𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒂 𝒔𝒐𝒖𝒍 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆, 𝒘𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅, 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒕𝒐 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 » 👉🏻 Follow shop: @laslas.case ————————— 🌿 Price: 120.000 VND 🌿 Dòng máy: Iphone | Samsung | Oppo/Realme | Huawei | Redmi | Vivo | Nokia | Vsmart | Asus | LG | HTC | Sony | Meizu | Lenovo 🌿 Thiết kế viền chống sốc, xung quanh viền nhô cao giúp bảo vệ Camera hoàn hảo 🌿 Hình in sắc nét, bo khít máy ————————— 🍀 Direct or comment để order 🛸 Ship COD toàn quốc 🛍 Freeship bill >300.000 VND #ốplưng #oplung #casedienthoai #ốplưngiphone #oplungiphone #ốplưngsamsung #oplungsamsung #oplungoppo #ốplưngoppo #ốplưnghuawei #oplunghuawei #oplungxiaomi #ốplưngxiaomi #ốplưngvivo #oplungvivo #oplungrealme #oplunglg #oplunggiare #laslascase


0💬Normal

Ốp SNOOPY cưng hết biết🐶🐶🐶 Chỉ 35k thôi cả nhà ơi >< ❤️ Với các dòng máy : IPHONE-SAMSUNG-OPPO-HUAWEI-VIVO-XIAOMI❤️ #oplung #ốp #oplungdienthoai #ốplưngđiệnthoại #oplunginhinh #oplunggiare #oplungdienthoaiinhinh #oplungdienthoaigiare #ốplưng #ốplưngđiệnthoạiinhìnhtheoyêucầu #case #oplungiphone #oplungsamsung #ốplưngsamsung #oplungoppo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungdep #oplungvivo


2💬Normal

65 ngàn hì hi 4 chất liệu: silicon, tráng gương, kính, vali Nhiều mã máy 🎉 ______________________ ship cod toàn quốc Dr for more ______________________ #case #caseiphone #ốplưng #opintheoyeucau #oplungiphone #oplungdienthoai #oplungsamsung #oplungxiaomi #oplungoppo #oplunghuawei #oplungvivo #oplungsony #popsocket #giadodienthoai #pop.


0💬Normal

60ngàn 4 chất liệu: silicon, tráng gương, kính, vali Nhiều mã máy 🎉 ______________________ ship cod toàn quốc Dr for more ______________________ #case #caseiphone #ốplưng #opintheoyeucau #oplungiphone #oplungdienthoai #oplungsamsung #oplungxiaomi #oplungoppo #oplunghuawei #oplungvivo #oplungsony #popsocket #giadodienthoai #pop.


0💬Normal

65 ngàn hì hi 4 chất liệu: silicon, tráng gương, kính, vali Nhiều mã máy 🎉 ______________________ ship cod toàn quốc Dr for more ______________________ #case #caseiphone #ốplưng #opintheoyeucau #oplungiphone #oplungdienthoai #oplungsamsung #oplungxiaomi #oplungoppo #oplunghuawei #oplungvivo #oplungsony #popsocket #giadodienthoai #pop.


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

❌ Full dòng : 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 | 𝐒𝐀𝐌𝐒𝐔𝐍𝐆 | 𝐇𝐔𝐀𝐖𝐄𝐈 | 𝐎𝐏𝐏𝐎 | 𝐕𝐈𝐕𝐎 | 𝐗𝐈𝐀𝐎𝐌𝐈 Vsmart lite Pirce : 50.000vnd / case _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🔅🔅 Order online in TPHCM🔅🔅 📛📛 Hàng về từ 7-10 ngày tuỳ tình hình vận chuyển📛📛 Chốt order thứ hai hằng tuần HÀNG ORDER KHÔNG CỌC KHÔNG HUỶ _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 🚀🚀ship COD toàn quốc🚀🚀 Ship tỉnh đồng giá 35k Ship nội thành tphcm 20-25k Hoá đơn trên 299k được Freeship #ốplưng #oplung #oplungiphone #ốplưngiphone #oplungsamsung #oplungoppo #oplungvivo #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungrealme #oplungredmi #oplungsony #oplungasus #oplungnokia #oplunggiare #ốplưngtphcm #oplungvsmart #phukienxinh #phukiendienthoai #phukiengiare #lfl ❤️


0💬Normal

Fan One Piece đâu ạ giơ cánh tay lên nào... Mãi bên nhao các bạn nhớ 😂😂😂 ============== ✪ Ốp lưng thiết kế hoa văn, hình ảnh thời trang, chất đến từng chi tiết. ✪ Chất liệu: được làm từ mặt sau bằng kính cường lực và khung TPU mềm để bảo vệ toàn diện. ✪ Vỏ kính cường lực mạnh mẽ chống trầy xước, đổi màu và biến dạng. ✪ Có hầu hết các mẫu của các dòng điện thoại hot nhất hiện nay (Iphone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei). ✪ Có 2 loại mẫu ốp có sẵn & ốp thiết kế riêng. Vui lòng inbox để chọn mẫu nha mn. --------------------------- The DesignLab - Chuyên phụ kiện thiết kế riêng & phụ kiện các loại ❂ Hàng chất-độc-lạ. Ship hàng everyque. ❂ Nhận in/khắc logo,hình theo mẫu của bạn. ❂ Follow store với link trên bio để nhận thêm nhiều ưu đãi nhé. #oplung #oplungthietke #oplungiphone11 #oplungiphone11promax #oplungiphone #oplunggiare #oplungdt #oplungdienthoai #oplunginhinh #oplunginhinhtheoyeucau #oplungkute #oplungoppo #oplungsamsung #oplungxiaomi #oplunghuawei #oplungvivo #onepiece #luffy #zorro #boahancock #sanji


0💬Normal

ỐP LƯNG HÀNH TINH GẤU KIM TUYẾN •Price 60.000 •DÀNH CHO CÁC LOẠI IPHONE: -->> IPHONE 6/6S - IPHONE 6/6S PLUS - IPHONE 7/8 - IPHONE 7/8 PLUS - IPHONE X/XS - IPHONE XSMAX - IPHONE 11 - IPHONE 11 PRO MAX _________ •Hàng order 4-5 ngày, chốt order thứ 5-chủ nhật hàng tuần •Vui lòng không huỷ hàng ạ •Mua 4 tặng 1 •Mua 1 ốp cũng được quà ❤️❤️ #ốp #ốpiphone #case #caseiphone #opdienthoai #oplungdienthoai #oplung #opiphone5 #opiphone6 #oplungiphone #oplungsamsung #oplungoppo #ốpiphone #phukieniphone #phụkiệniphone #ốpiphone6plus #opiphone #opiphone6plus #oplung #oplunghuawei #oplungxiaomi #ốplưngvivo #hưaeicases.


0💬Normal

Next Page