#tuixinh

🌻2903/Mã TB1408 /𝗚𝗶𝗮́: #245k - 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝟕 - 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 có cọc . 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗺𝘂𝗮 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 : 𝗖𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗗𝗿 𝗧𝗲̂𝗻 + 𝗦𝗱𝘁 + đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘒𝘦̀𝘮 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘢̉𝘯𝘩 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 ( 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘯𝘰𝘵𝘦 𝘨𝘪𝘢́ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘢𝘱 𝘮𝘢̀𝘯 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘤𝘢𝘱 𝘭𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘢́ đ𝘦̂̉ 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘦𝘤𝘬 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘦́ ) . 𝐏𝐡𝐢́ 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟓𝐤 - 𝟑𝟓𝐤 𝐭𝐮𝐲̀ 𝐧𝐨̛𝐢 __________________________________ ✨𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏✨ . 22𝑫𝒛𝒖𝒏𝒈 / 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔 𝑺𝒊𝒏𝒄𝒆 2017 . #followme 👉 @22dzung.order . 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖̉𝒚 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 đ𝒐̛𝒏 . 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝟰𝟬𝗸 𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗸𝗵𝗶 𝗺𝘂𝗮 𝘁𝘂̛̀ 𝟯 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 ________________ __________________________________ ✨𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏✨ . 22𝑫𝒛𝒖𝒏𝒈 / 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔 𝑺𝒊𝒏𝒄𝒆 2017 . . 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖̉𝒚 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 đ𝒐̛𝒏 ________________ #vydai #aohong #tuixinh #ti #tiđeochéo #tuixachre #tuixachre#foodyhanoi #cute #hanoi #vayorder#tuixach #ti #v #tuiorder #bag #fashion #like #likeforlikes #1xx #2xx #fashionista #beautifuldestinations #tuiorder .


0💬Normal

🌻2903/Mã TB1408 /𝗚𝗶𝗮́: #245k - 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝟕 - 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 có cọc . 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗺𝘂𝗮 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 : 𝗖𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗗𝗿 𝗧𝗲̂𝗻 + 𝗦𝗱𝘁 + đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘒𝘦̀𝘮 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘢̉𝘯𝘩 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 ( 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘯𝘰𝘵𝘦 𝘨𝘪𝘢́ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘢𝘱 𝘮𝘢̀𝘯 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘤𝘢𝘱 𝘭𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘢́ đ𝘦̂̉ 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘦𝘤𝘬 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘦́ ) . 𝐏𝐡𝐢́ 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟓𝐤 - 𝟑𝟓𝐤 𝐭𝐮𝐲̀ 𝐧𝐨̛𝐢 __________________________________ ✨𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏✨ . 22𝑫𝒛𝒖𝒏𝒈 / 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔 𝑺𝒊𝒏𝒄𝒆 2017 . #followme 👉 @22dzung.order . 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖̉𝒚 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 đ𝒐̛𝒏 . 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝟰𝟬𝗸 𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗸𝗵𝗶 𝗺𝘂𝗮 𝘁𝘂̛̀ 𝟯 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 ________________ __________________________________ ✨𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏✨ . 22𝑫𝒛𝒖𝒏𝒈 / 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔 𝑺𝒊𝒏𝒄𝒆 2017 . . 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖̉𝒚 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 đ𝒐̛𝒏 ________________ #vydai #aohong #tuixinh #ti #tiđeochéo #tuixachre #tuixachre#foodyhanoi #cute #hanoi #vayorder#tuixach #ti #v #tuiorder #bag #fashion #like #likeforlikes #1xx #2xx #fashionista #beautifuldestinations #tuiorder .


0💬Normal

🐻🐻 TÚI ĐEO CHÉO BAO TỬ NAM NỮ CHỮ ALL YOU NEED IS LESS 🍀🍀 Sẵn 2 màu đen, trắng. Chất da lì, mix đồ đi chơi siêu chất luôn .Kích thước: Ngang 29 x Cao 15,5 x Rộng 7cm 💰Giá : #80k . 📍Ship cod toàn quốc.Hỗ trợ giảm ship qua shopee.Ấn theo dõi nick shopee : HẾN SHOP để đặt hàng. ___________________________________________________________ #ti #tuideocheo #tuixach #tuitote #tuivai #tuibaotu #saigon #hanoi #danang #phukien #titote #vscovietnam #hochiminh #vietnamesegirl #thanhly #tuixinh #tiđeochéo #minibag #tuixachgiare #totebag #tuixachxuatkhau #tixáchnữ #aothun #tuixachdep #tuixachnu #tuixachquangchau #tuidichoi #saigonese #unisex


0💬Normal

🍑Túi Youth Xinh về thêm ạ.1 tháng mấy trăm em này cũng k đủ trả khách.Hot lắm ý,đựng cả thế giới ah. 💰Giá : #110k .Chất canvas đẹp,có cúc hút nam châm miệng. 📍Ship cod toàn quốc.Hỗ trợ giảm ship qua shopee.Ấn theo dõi nick shopee : HẾN SHOP để đặt hàng. ___________________________________________________________ #ti #tuideocheo #tuixach #tuitote #tuivai #tuibaotu #saigon #hanoi #danang #phukien #titote #vscovietnam #hochiminh #vietnamesegirl #thanhly #tuixinh #tiđeochéo #minibag #tuixachgiare #totebag #tuixachxuatkhau #tixáchnữ #aothun #tuixachdep #tuixachnu #tuixachquangchau #tuidichoi #saigonese #white


0💬Normal

Túi LV mới về đủ màu cho khách đây ạ 🎉🎉🎉 . Size : 25cm Price : 550.000 ------------------------------------------ 〰〰〰 Thông tin: ▪️SẢN PHẨM: • Đảm bảo hàng đẹp - y hệt hình • Hoàn lại 100% nếu lỗi, kém chất lượng (khiếu nại tối đa 2 ngày) • Hàng order từ 1-2 ngày về hoặc có sẵn hàng • Hỗ trợ phí vận chuyển trên shopee "thegazeat" • Đơn hàng trên 500.000 vui lòng chuyển khoản đặt cọc trước ▪️TUYỂN CTV, SỈ: • Tuyển sỉ- tuyển ctv toàn quốc • CTV, sỉ lấy ảnh trên facebook "thegazeat" 〰〰〰 Liên hệ: ▪️HOTLINE: 070 2528899 ▪️ZALO/IMESS : 070 2528899 ▪️INSTAGRAM, FACEBOOK, SHOPEE ------------------------------------------ #tuixach #tuixachquangchau #tuiulzzang #tuihanquoc #tuinu #tuixachsangchanh #tuisangchanh #tuixachdep #tuixachxinh #tuixinh #likeforlike #likeforfollow #likeforlikes #like4likes


0💬Normal

💥 Đường may chắc chắn. Sắc nétttt #319k 👉 Trả hàng: 7-10 ngày #tiđeochéo#tuixinh #tuichatluong #tiđẹp#giatot


0💬Normal

Trúc xinh trúc mọc đầu đình.Em xinh em đứng 1 mình càng Xinh 💕 Tote M'amie chưa bao giờ hết Hot.Có khoá kéo miệng,chất canvas dầy,vừa khổ A4 nha. 💰Giá : #85k . 📍Ship cod toàn quốc.Hỗ trợ giảm ship qua shopee.Ấn theo dõi nick shopee : HẾN SHOP để đặt hàng. ___________________________________________________________ #ti #tuideocheo #tuixach #tuitote #tuivai #tuibaotu #saigon #hanoi #danang #phukien #titote #vscovietnam #hochiminh #vietnamesegirl #thanhly #tuixinh #tiđeochéo #minibag #tuixachgiare #totebag #tuixachxuatkhau #tixáchnữ #aothun #tuixachdep #tuixachnu #tuixachquangchau #tuidichoi #saigonese #white


0💬Normal

💰 Giá 280.000 ➖size 🔸màu đen đỏ vàng 🍁Hàng od 7-10 ngày (cọc trước). 📩Inbox để được tư vấn. #tuixach #tuixachxinh #tuixachquangchau #tuixachnu #tuixinh #tixáchnữ #tuixachgiare


0💬Normal

🦋🦋sz to: rộng 42 cao 21 Sz bé: rộng 30 cao 13 💰💰 Giá: sz bé: 530k Sz to: 620k . . . ----------------------------- . . 🦄Shop bán HÀNG CÓ SẴN & HÀNG ORDER (KHÔNG CỌC)🦄. ⏰Hàng order về sau 7-10 ngày. 🎎Cam kết hàng y hình . . 🚀Ship COD toàn quốc🛫. 🔺 Nội thành Hà Nội 20k. 🔺 Các Huyện ngoại thành Hà Nội 25k. 🔺 Các Tỉnh thành khác 30k-35k. 🎉Free ship với đơn hàng trên 750k . . 🔎Nhận tìm đồ theo hình🔍 . 🚫Không hủy, đổi trả hàng. Tự chịu phí ship nếu đổi trả . 📮Dr để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm. . ----------------------------- . #tuideocheo #tuixachdep #tuixachnu #tuixachxuatkhau #tuixinh #tuixachquangchau #tuixachxinh #tuixachcaocap #tuixachhanoi #tuixachhanghieu #tuixachthoitrang #tuixachdanang #tuixachf1 #balotuixach #tuixachhcm #tuixachdepgiare #ordertuixach #tuixachdepre #tuixachgiatot #tuideocheonu #tuixachda #tuixachteen #tuixachdeocheo #tuixinhgiare #tuixachhanquoc #tuixachcongso #tuixachmini #tuidacaocap #tuixachsaigon . . ----------------------------- . @giang_tui


0💬Normal

Hàng gom sale order quảng châu mình up tại fb mình nhé Bạn nào quan tâm thì add mình để theo dõi nha Nhiều mẫu đẹp và giá rẻ lắm nhé, yên tâm hàng luôn chất lượng nha 😝😝❤️❤️ #gomsale #quangchau #order #orderchina #ordertaobao #1688 #ullzangstyle #tuixinh #giyrẻ #ordertaobaogiare


0💬Normal

🌸🌸🌸 Bạn nào bánh bèo nên sắm em Túi Đì o này nha siêu xinh nè 🌼🌼🌼 Hàng có sẵn 🍭🍭🍭 Size 19 🍡🍡🍡 Chỉ 2xx ( x siêu bé )🍒🍒🍒 Em này siêu xinh nick cũ mình bán 5-6 em rồi ạ #tuixach #tiđeochéo #ti #tuideocheo #tuixachxinh #tixáchnữ #tuixachquangchau #tuixinh #tuidep #tiđẹp #tuiysl #tigiárẻ #tuigiare #tuihanoi #tixinh #tuigucci #tuichanel #tuilv #tuidior #gioxach #gioxach #tuibaotu #tibaotử #tichanel #tuichanelboy #tuimini #tuida


0💬Normal

🧁🧁 sz: rộng 20 - cao 12 dày 5cm. 💶💷 Giá: 290k 🐡ĐỰNG VỪA ĐIỆN THOẠI🐡 . . ----------------------------- . . 🦄Shop bán HÀNG CÓ SẴN & HÀNG ORDER (KHÔNG CỌC)🦄. ⏰Hàng order về sau 7-10 ngày. 🎎Cam kết hàng y hình . . 🚀Ship COD toàn quốc🛫. 🔺 Nội thành Hà Nội 20k. 🔺 Các Huyện ngoại thành Hà Nội 25k. 🔺 Các Tỉnh thành khác 30k-35k. 🎉Free ship với đơn hàng trên 750k . . 🔎Nhận tìm đồ theo hình🔍 . 🚫Không hủy, đổi trả hàng. Tự chịu phí ship nếu đổi trả . 📮Dr để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm . . ----------------------------- . #tuideocheo #tuixachdep #tuixachnu #tuixachxuatkhau #tuixinh #tuixachquangchau #tuixachxinh #tuixachcaocap #tuixachhanoi #tuixachhanghieu #tuixachthoitrang #tuixachdanang #tuixachf1 #balotuixach #tuixachhcm #tuixachdepgiare #ordertuixach #tuixachdepre #tuixachgiatot #tuideocheonu #tuixachda #tuixachteen #tuixachdeocheo #tuixinhgiare #tuixachhanquoc #tuixachcongso #tuixachmini #tuidacaocap #tuixachsaigon @giang_tui


0💬Normal

🦋🦋sz:rộng28 cao 12 dày 10 💰💰 Giá: 320k . . ----------------------------- . . 🦄Shop bán HÀNG CÓ SẴN & HÀNG ORDER (KHÔNG CỌC)🦄. ⏰Hàng order về sau 7-10 ngày. 🎎Cam kết hàng y hình . . 🚀Ship COD toàn quốc🛫. 🔺 Nội thành Hà Nội 20k. 🔺 Các Huyện ngoại thành Hà Nội 25k. 🔺 Các Tỉnh thành khác 30k-35k. 🎉Free ship với đơn hàng trên 750k . . 🔎Nhận tìm đồ theo hình🔍 . 🚫Không hủy, đổi trả hàng. Tự chịu phí ship nếu đổi trả . 📮Dr để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm . 🏝Đia chỉ: M27 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội (Sau chung Cư Ct2 Ngô Thì Nhậm)🏖. 🎈phone/zalo: 0968098096🎈. . ----------------------------- . #tuideocheo #tuixachdep #tuixachnu #tuixachxuatkhau #tuixinh #tuixachquangchau #tuixachxinh #tuixachcaocap #tuixachhanoi #tuixachhanghieu #tuixachthoitrang #tuixachdanang #tuixachf1 #balotuixach #tuixachhcm #tuixachdepgiare #ordertuixach #tuixachdepre #tuixachgiatot #tuideocheonu #tuixachda #tuixachteen #tuixachdeocheo #tuixinhgiare #tuixachhanquoc #tuixachcongso #tuixachmini #tuidacaocap #tuixachsaigon @giang_tui


0💬Normal

🍑🍊Tote Cam Đào siêu cute về thêm rồi nha các cậu.Cứ mang bé tote này là Auto xinh nha 💕 💰Giá : #85k .Chất canvas dầy,có cúc bấm miệng ạ. 📍Ship cod toàn quốc.Hỗ trợ giảm ship qua shopee.Ấn theo dõi nick shopee : HẾN SHOP để đặt hàng. ___________________________________________________________ #ti #tuideocheo #tuixach #tuitote #tuivai #tuibaotu #saigon #hanoi #danang #phukien #titote #vscovietnam #hochiminh #vietnamesegirl #thanhly #tuixinh #tiđeochéo #minibag #tuixachgiare #totebag #tuixachxuatkhau #tixáchnữ #aothun #tuixachdep #tuixachnu #tuixachquangchau #tuidichoi #saigonese #cute


1💬Normal

Best Chanel cho chị em đây 🔥🔥🔥 #bag #handbag #tiđeochéo #tuixach #ti #tui #tixáchnữ #tivải #tuixinh #tuisach #tida #luxury #sang #man #Girl #Lady


0💬Normal

🦋🦋sz: rộng 11 - cao 11 - dày 7cm. 💰💰 Giá: 290k. 🐡KO ĐỰNG VỪA ĐIỆN THOẠI🐡. . ----------------------------- . . 🦄Shop bán HÀNG CÓ SẴN & HÀNG ORDER (KHÔNG CỌC)🦄. ⏰Hàng order về sau 7-10 ngày. 🎎Cam kết hàng y hình . . 🚀Ship COD toàn quốc🛫. 🔺 Nội thành Hà Nội 20k. 🔺 Các Huyện ngoại thành Hà Nội 25k. 🔺 Các Tỉnh thành khác 30k-35k. 🎉Free ship với đơn hàng trên 750k . . 🔎Nhận tìm đồ theo hình🔍 . 🚫Không hủy, đổi trả hàng. Tự chịu phí ship nếu đổi trả . 📮Dr để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm . 🏝Đia chỉ: M27 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội (Sau chung Cư Ct2 Ngô Thì Nhậm)🏖. 🎈phone/zalo: 0968098096🎈. . ----------------------------- . #tuideocheo #tuixachdep #tuixachnu #tuixachxuatkhau #tuixinh #tuixachquangchau #tuixachxinh #tuixachcaocap #tuixachhanoi #tuixachhanghieu #tuixachthoitrang #tuixachdanang #tuixachf1 #balotuixach #tuixachhcm #tuixachdepgiare #ordertuixach #tuixachdepre #tuixachgiatot #tuideocheonu #tuixachda #tuixachteen #tuixachdeocheo #tuixinhgiare #tuixachhanquoc #tuixachcongso #tuixachmini #tuidacaocap #tuixachsaigon @giang_tui


0💬Normal

🌸🌸Bánh bèo xíu xíu với bé Tote Hoa cực xinh.Chất canvas dầy đẹp lắm,đi học đi chơi quá oki. 💰Giá : #85k / 1 bé. 📍Ship cod toàn quốc.Hỗ trợ giảm ship qua shopee.Ấn theo dõi nick shopee : HẾN SHOP để đặt hàng. ___________________________________________________________ #ti #tuideocheo #tuixach #tuitote #tuivai #tuibaotu #saigon #hanoi #danang #phukien #titote #vscovietnam #hochiminh #vietnamesegirl #thanhly #tuixinh #tiđeochéo #minibag #tuixachgiare #totebag #tuixachxuatkhau #tixáchnữ #aothun #tuixachdep #tuixachnu #tuixachquangchau #tuidichoi #saigonese


0💬Normal

#Slipon CÁ SẤU trắng đi quá tiện ngày hè ce mình ơi 👍 Tiện lợi chỉ cần xỏ chân là đi thôi ✖️ Da mềm, không mùi ✖️ Giày k bí, thoát hơi tốt ▪️ Sz: 35-36-37-38-39-40 Full box về tay #285k/đôi ---------------- 🔺 Hàng về sau 2-4 tuần 🍀 #clothing #ti #tuixach #quanaodep #giare #tuivai #tuitote #tuixachdep #tuixachgiare #thoitrangnu #tuixinh #l4l #like4likes #like4follow #f4f #tuyensi #tuyenctv #lozihanoi #freeship #giaydep #giaysneaker #giaycaogot #giy #giayconverse #giaythethao #order #giaybanhmi #giayslipon


0💬Normal

Big size đựng cả thế giới 👍👍 #A149 #ti #tuideocheo #tuixach #tuitote #tuivai #tuimini #hanoi #phukien #tuixinh #tiđeochéo #minibag #tuixachgiare #tuidichoi #tuixachxinh #tixách #tixáchnữ #tuixachdep #tuixachquangchau


1💬Normal

Túi LV mới về đủ màu cho khách đây ạ 🎉🎉🎉 . Size : 25cm Price : 550.000 ------------------------------------------ 〰〰〰 Thông tin: ▪️SẢN PHẨM: • Đảm bảo hàng đẹp - y hệt hình • Hoàn lại 100% nếu lỗi, kém chất lượng (khiếu nại tối đa 2 ngày) • Hàng order từ 1-2 ngày về hoặc có sẵn hàng • Hỗ trợ phí vận chuyển trên shopee "thegazeat" • Đơn hàng trên 500.000 vui lòng chuyển khoản đặt cọc trước ▪️TUYỂN CTV, SỈ: • Tuyển sỉ- tuyển ctv toàn quốc • CTV, sỉ lấy ảnh trên facebook "thegazeat" 〰〰〰 Liên hệ: ▪️HOTLINE: 070 2528899 ▪️ZALO/IMESS : 070 2528899 ▪️INSTAGRAM, FACEBOOK, SHOPEE ------------------------------------------ #tuixach #tuixachquangchau #tuiulzzang #tuihanquoc #tuinu #tuixachsangchanh #tuisangchanh #tuixachdep #tuixachxinh #tuixinh #likeforlike #likeforfollow #likeforlikes #like4likes


0💬Normal

Các mẫu ví cầm tay nhà e đều sẵn nha mn. Chỉ từ #99k . sang chảnh, in ấn logo từ trong ra ngoài Khoá cũng khắc logo luôn. Nam nữa dùng ok hết nha❤️ Click 👉🏻 #yang_túi #clutch #tuixachnu #tuixachdep #tuixachuatkhau #tuixinh #tuixachquangchau #tuixachxinh #tuixachcaocap #tuixachhanoi #tuixachthoitrang #tuixachf1 #tuibaotu #tuibaotunam #balotuixach #tuixachhcm #tuixachdepgiare #odertuixach #tuixachdepre #tuixachdeocheo #tuixachdepnu #tuixachgiatot #tuideocheonu #tuixachda #tuixachteen #tuixachgiare #tuixachhanquoc #tuixachcongso #tuixachmini


0💬Normal

Next Page